חברת אדנים (מחסני ערובה) בע"מ

בונדד:
איפיון דרישות מידע, כולל דרישות מיוחדות: ניהול מלאי לקוחות, ניהול הסכמים עם לקוחות וניהול רצפת מחסן WMS .
הכנת מפרט RFP ובחירת מערכת ERP ותוספות.
אלוטון

עיצוב מחדש של תהליכים עיסקים ושיטות עבודה, איפיון דרישות למערכת ERP  לכל הארגון כולל חברת אחות להשכרת ציוד.
ליווי בבחירה ספק ץוכנה ויישום, ליווי בלשבי היישום
מגדלי הערבה


עיצוב תהליכי עבודה לניהול תוצרת חקלאית, עקיבות  ושילוח בין לאומי פאפיון מערכת מידע, כתיבה מסמך דיחשות לבחירה מערכת
אבשלום מפעלים אזורים
אבשלום

עיתוב תהלכים עיסקיים, הגדרת דרישות של מערכת לניהול בתי אריזה, תוצרץ חקלאית עקיבות, שווק, התחשבנות עם מגדלים
ליווי בבחירה ספק תוכנה ויישום  ERP , ניהול פרוייקט
בקרה גבע

הגדרת תהליכי עבודה ודרישות לניהול רצפת מחסני חלקים ותוצרת גמורה בד"ץ עדת חרדית ירושליים

הגדרת תהליכי עבודה ואו"ש, מבנה אירגוני, הגדרת דרישות למערכת יחודית לניהול השחת כשרות ליווי צמוד ביישום מערכת מידה ושינוי מתמיד של תהליכי עבודה.
יד ברזאני

בחינת אסטרטגיה של הארגון
עיצוב מחדש של תהליכים העסקיים של החברה
איפיון דרישות מידע, ייעוץ ERP , הכנת מפרט RFP לבחירת מערכת ERP .
אליכין בן ארי

הגדרת דרישות למערכת מידע לחברות הקבוצה, בדיציפלינות שונות בתחומים של בנייה, איכות הסביבה, ניהול מחצבות, ניהול הסמה כלים חקלאים ועוד
ליווי בבחירה חברת יישום ותוכנה ERP
ברמ

אפיון תהליכי עבודה כתיבה אפיון לשינוי מערכת מידע ומערכת דוחות BIמנועי בית שמש
עיצוב תהליכי רכש, הגדרת תפקידים ונוהלים
Cannabotech
עיצוב תהליכים עסקים כתיבה אפיון למערכת מידע ERP  הגדרת ארכיטקטורה לאינטגרציה עם מערכות ecomerce crm וpo
ליווי בבחירה תוכנה ERP חברת יישום וליווי בפרוייקט
קטרפילר (זוקו שילובים)

הגדרת תהליכי ניהול רצפת מחסן WMS ליווי ה בבחירה ספק וחברת יישום, ליווי ביישום הפרוייקט
קומפקטוס

איפיון דרישות מידע, ייעוץ ERP, הכנת מפרט RFP ובחירת מערכת ERP לווי מקצועי בפרוייקט היישום והטמעה.Cibergreen (קבוצה TEKO)

אפיון פלטפורמה גנרי לניהול בקרת כניסה ושקילה עבור  מחצבות ואתרי קליטה פסולת בנייה
דג טעים
אפיון מערכות בקרה בתהליך בתחנות קליטה והאריזהאיגוד ערים דן
בניית ארכיטקטורה של פתרון לניהול בקרת כניסה, שקילה וניתוב משאיות באתר חיריה
ליווי בפרוייקט
דלק

ייעוץ ולווי ניהולי לשידרג מערכת המידע כוללת והERP  oracle applications
בחינת תהליכי דלק  (הנוכחיים והעתידיים), הכנת מסמך תכולה בסיסי לפרוייקט.
סיוע בהכנת חוזה לישום של התוכנה.
עזרה בהכנת תשתיות חומרה ותקשורת לפתרון המוצע.
במהלך הפרוייקט: בקרת התקדמות הפרוייקט לפי המתודולוגיה של המיישם., תמיכה בהטמעת תהליכם במהלך כל הפרוייקט, בקרה פונקציונלית על התהליכים, בקרה על שלמות האינטגרציה, זיהוי הפערים ועזרה במתן פתרונות לכל הפערים
פרוייקט של טיוב נתונים להכנת קבצי הסבה למערכת החדשה.ניהול פרוייקט
אפקטיב פלאן

עיצוב תהליכי עבודה, כתיבה מסמך אפיון דרישות ל ERP ליווי בבחירה חברת יישום
עינת תעשיות מזון

ניהול מערכות מידע של הארגון
כתיבה מסמך דרישות לשידרוג מערכת הERP
אלמו

זיהוי מטרות הארגון
זיהוי התהליכים המרכזיים
איפיון דרישות מידע, ייעוץ ERP , הכנת מפרט RFP לבחירת מערכת ERP .
פלקו (גלידות פלדמן)

עיצוב תהליכי עבודה, אפיון דרישות למערכת ERP ליווי בבחירה ספק, ניהול פרוייקטפ.ק גנרטורים

יייעוץ ERP, איפיון דרישות מידע, הכנת מפרט RFP ובחירת מערכת ,ERP  CRM  וניהול טכנאים ושירות כולל פתרון מסופונים,
לווי מקצועי בפרוייקט היישום והטמעה.
גדות ביוכימיה

.חקר מצב קיים במערכות המידע בארגון, יעוץ ERP
בחינת תהליכים עסקיים והשפעת מערכת המידע על התהליכים הקיימים .
בדיקת פתרונות שידרוג המערכת הקיימת באמצעות שיפור התוכנות הקיימות .
איפיון דרישות מידע, הכנה מפרט RFP ובחירת מערכת ERP
התהליך כלל עיצוב מחדש של התהליכים העיסקיים של החברה 
פיצה דומינוס

עיצוב תהליכים עיסקיים
כתיבה מסמך דרישוץת לשידרוג מערכות מידע RFP
גת (פריגת)


איפיון מערכת מידע לרצפת ייצור תהליכי, ניהול עקיבות, ניהול מלאי והפשרה, ניהול ייצוא ומשלוחים, מערכת פיננסית ותמחיר
כתיבה RFP  ליישום SAP
גריינט


שיתוף בהקמת מפעל מיון גריננט, אפיון לוגיקה של סרימת משאיות, נחהול מאזן חומר וכתיבה אפיון למערכת ERP  לניהול הארגון
אפיון מערכת בקרה ושקילה יבאינטגרציה מלא עם הerp
MCP
עיצוב מחדש של תהליכי ייצור, מלאי ומכירות כתיבנ= מסמך הגדרות לשידרוג מערכת המידעהמשביר לחקלאי
זיהוי מטרות הארגון
בחינת אסטרטגיה של הארגון
זיהוי התהליכים המרכזיים
זיהוי צרכי המחשוב הנדרשים על מנת לעמוד ביעדים האסטרטגיים של הארגון,
ניתוח חלופות למחשוב מכל האספקטים: פונקציונאליים, טכנולוגיים ופיננסיים .
ייעוץ ERP .
ייעוץ מערכות מידע
חסון


עיצוב מחדש שלתהליכים תפעוליים לוגיסטיים ופיננסיים.
בחינת תהליכים תומכים במסחר קרמיקה וקמעונאות.
ייעוץ ERP 
ייעוץ מערכות מידע
הכנת מסמך דרישות RFPכולל מערכת קופות
הזרע 1939
הגדרת תהליכי עבודה עבור מערך לניהול זרעים כתיבה RFP לבחירה מערכת ERP כוללת מערך יחודי לניהול איכות ורגולציה.
מפעלי חוליות
עיצוב מחדש של תהליכים העסקיים, הגדרת דרישות ליישום מערכת ERP  ליווי בבחירה ספק ובקרה התמאה של תהליכי עבודהעירית חולון

אפיון מערך קליטה פסולת מאזור התעשיה, אפיון מערכות בקרה ותוכנה לניהול תחנת מעבר, ליווי במכרז
IBBLS

בניית תוכנית לשיפור מערכות מידע, אפיון מערכת וכתיבה מסמך דרישות לספקים
ליווי מערכות מידע ביישום , בשוטף
HP INDIGO
אפיון מערכת עקיבות ובקרה לניהול מתקלים בכל האולם
כתיסה מסמך מקיף על כל התהלכים , הגדרת דרישות סחימו לפי סוג של מתקלה, כתיבה מסמך דרישות לבחירה ספק למערכת עקיבות בייצו, מלאי הפצה ובקרה שימוש במכונות
ראלי
הגדרת תהלכי עבודה, אפיון מערכת ERP וWMS כולל ניהול הפצצה
ליווי בפרוייקט
קפרו
איפיון דרישות מידע, הכנת מפרט RFP ובחירת מערכת ERP בחינת בחירת חבילות תוך הכרות מעמיקה עם חבילות התוכנה התעשייתיות המובילות בשוק .
קינג מיסבים
אפיון מערכת מידע, כתיבה RFP  לבחירה חבילה תוכנה, ליווי בתהליכי היישום
הגדרת מערכת B2B ליווי ביישום פתרון
קירור בני

עיצוב מחדש של תהליכים תפעוליים לוגיסטיים ופיננסים.
הכנת מסמך S.O.W , ייעוץ ביישום מחדש של חבילת ERP .
לב אופיר

זיהוי מטרות הארגון
בחינת אסטרטגיה של הארגון
זיהוי התהליכים המרכזיים
איפיון דרישות מידע, ייעוץ ERP , הכנת מפרט RFP לבחירת מערכת ERP .
ייעוץ מערכות מידע
בית לוחמי הגטאות
יייעוץ ERP, איפיון דרישות מידע, כולל דרישות מיוחדות: ניהול לינה, סדנאות ובקרת כניסה.
הכנת מפרט RFP ובחירת מערכת ERP ותוספות.מנו גום
עיצוב מחדש של תהליכי החברה והטמעה של ה ERP
לווי מקצועי בפרוייקט היישום והטמעה
י מאוז .
הגדרת דרישות למערכת ERP'    ליווי הבחירה חבילה תוכנה וספק יישום.מטד

הגדרת דרישות לשידרוג מערכת מידע, בחירה ספק תוכנה ויישום
מתן

עיצוב מחדש של תהליכי עבודה, הגדרת דרישות של מערכת ERP ליווי ובקרה פרוייקטגלידות נסטלה

ליווי מערכות מידע, פרוייקט טיוב נתונים כלל עולמי
ניר עציון
יייעוץ ERP, איפיון דרישות מידע, הכנת מפרט RFP ובחירת מערכת ,ERP לווי מקצועי בפרוייקט היישום והטמעה.ניר עותק

ביצוע פרוייקט תוכנית עסקית BCP
(Business continuity planning)
הערכת יכולתו של הארגון להבטיח המשכיות עסקית
לבחון את היערכות הארגון למקרה של תקלה, השבתה או אסון, על מנת לוודא חידוש תפקודם של מערכות במקרה של שיבוש קצר טווח, או במקרה של התחלה מחדש (restart) או הרצה מחדש (rerun) של תהליכים.
להעריך את יכולתו של הארגון להמשיך לספק.
המלצה לגבי הדרך והתזמון מעבר לפעילות בשעת חרום.
המלצה לגבי הדרך והתזמון חזרה לעבודה רגילה.
הגדרת המשאבים הנדרשים למעבר.
הגדרת המשאבים הנדרשים לעבודה בשעת חרום.
פלציב
זיהוי מטרות הארגון
בחינת אסטרטגיה של הארגון והיערכות הארגון לשינויים ולהזדמנויות בשוק.
זיהוי התהליכים המרכזיים
זיהוי צרכי המחשוב הנדרשים על מנת לעמוד ביעדים האסטרטגיים של הארגון,
ניתוח חלופות למחשוב מכל האספקטים: פונקציונאליים, טכנולוגיים ופיננסיים .
ייעוץ במערכות שיכולות להווה פתרון לארגון: ERP , MES , WMS , CRM
פיקה
הגדרת תהליך עבודה אתר קליטה פסולת ביניין
הגדרת דרישות למערכת ניהול ERP
פלאסן

איפיון דרישות לאיסוף נתונים מרצפת ייצור אפיון והגדרה של תהליכי העבודה , סטנדרטיזציה של נתונים ותהליכים, הכנת מסמך אפיון של התהליך העסקי ,סטנדרטים של ניהול ומבנה של הנתונים והמלצות לפיתרונות טכנולוגים .
בחירה ספק ליישום הפתרון, ליווי בפרוייקט היישום והטמעה.
משרד הפנים

אפיון מערכת לקיצור תהליכי אישורי בניה , אפיון מערכת סריקה מסמכים נלווים וליווי פרוייקטפריזמה
אפיון דרישות לשידרוג מערכות מידע
תוצרת הנגב

עיצוב תהליכי עבודה בשלבי הקמת חברה לניהול תוצרת חקלאית, עקיבות  ושילוח אפיון מערכת מידע, כתיבה מסמך דיחשות לבחירה מערכת כולל אינטגרציה עם בתי אריזהרמות

איפיון דרישות למערכת מידע לחבר ניהול  כתיבה RFP
רב בריח

נתוח מערך הרכש, אפיון תהליכי עבודה, עיצוב מחדש של תהליכי הרכש RDF
הגדרת תהליכי בקרה תהליכי מאזן חומר ותמחיר
זנלכל

זיהוי מטרות הארגון.
בחינת אסטרטגיה של הארגון.
עיצוב מחדש של התהליכים העסקיים של הארגון.
ייעוץ ERP, אפיון דרישות מידע, הכנה של מפרט RFP ובחירת מערכת ERP ותוספות.
Sls אירופה ישראל , קניון ארנה הרצליה, פנטסטיק לנד פולין וקנדה


איפיון דרישות וניתוח מערכת לניהול תורים ומכירת כרטיסים לאטרקציות מגוונות .
איפיון מרכז הזמנות (CALL CENTER), אפיון מערכות מכירה אוטומטית (קיוסקים).
השוואת ספקי פתרון תוכנה וחומרה .
לווי בחתימת החוזה .
ביצוע בדיקות קבלה .
לווי ביישום והטמעה .
Tahal
אפיון מערכת מידע עבור פרוייקט חקלאי גדול בחול
טלדור

ייעוץ מערכות מידע, עיצוב מחדש של תהליכים תפעוליים לוגיסטיים ופיננסים.
הכנת מסמך S.O.W  לבחירה של חבילת תוכנה וחברה מיישמת.
איפיון בלווי פרוייקט הקמת מערכת  BI לנתונים פיננסים של החברה
ייעוץ מערכות מידע
טרה
תכנון, יעוץ ERP , ניתוח ואפיון מלא ומקיף
נבדקו שש חבילות תוכנה ERP , שלוש מהשוק הישראלי ושלוש מהשוק הבינלאומי .
השוואה בין החברות הובילה לצמצום לשלוש חברות הבינלאומיות ולאחר session נוסף של בדיקות נבחר הפתרון של SAP
במקביל לפרוייקט אופיינו ובוצעו פרוייקטים נוספים כמו: תשתיות תקשורת, מערכות תוכנה נלוות ומכשור (MOBILE) נדרש לתהליכים מסויימים .
גת (פריגת)

יעוץ ולווי בחינת ספקי יישום ERP לחברות בת בדרום אמריקה.
בחינת תהליכים הכנת מסמך R.F.I לבחירה של חברה מיישמת
יח"מ
בדיקה תהליכי עבודה ובקרה, הגדרת צרכי מדידה ועקיבות כתיבה מסמך לשידרוג מערכת ה ERP
יהודה רשתות

אפיון מערך בקרה כניסה ושקילה באתרי החברהיובל חינוך

אפיון מערך לניהול השתלמוד למורים
זאג

בחינת תהליכי צאג מול תהליכי Stanley , בניית GAP ANALISYS הכולל ניתוח תהליכים עיסקיים ושיטות עבודה בחברות, אפיון תהליכי העבודה המרכזיים והגדרות דרישות. התהליכים/מידע הייחודיות, סקר מערכות מידע, הכנת רשימה של מדדים לדירוג סיכונים בסביבת מערכות מידע, ניתוח משמעות מימוש התהליכים המרכזיים  המקבילים וניתוח המשמעויות הארגוניות, התפעוליות והטכנולוגיות העתידיות של עלויות לוחות זמנים ומשמעויות ארגוניות.פיצה דומינוס
בדיקה מקיפה של זרימת המידע באירגון ממרכז הזמנות ארצי ועד הלקוח בבית .
איפיון של מרכז ההזמנות (CALL CENTER), מרכז לוגיסטיקה וניהול הסניפים .
תהליך השוואה בין 5 חברות תוכנה שיציגו פתרונות מגוונים ושונים כולל ERP
במהלך ההשוואה סוכמו כל ההצעות לעמק שווה, דבר שאיפשר ללקוח לקבל תמונה ברורה של היתרונות והחסרונות של כל מערכת .
בשלב שני צומצמו ההצעות לשלוש ובוצעה בחירה .
פרוייקט בדיקות תוכנה היינץ ישראל
בניית תוכנית בדיקות, בדיקת טכנולוגיות, בדיקת מערכת (בדיקות מקרו), בדיקת תוכנה (בדיקות מיקרו), בדיקות שינויים והתאמות, בדיקות תחת עומסים ותיעוד כללי של שלבי הבדיקות תוצאות ומועד קבלת תיקונים ע"י ספק התוכנה .החברה מרכזית למשקאות קלים
אפיון מערכת לניהול מרכז פיתוח לכל חברות הקבוצה, ליווי ביישום הפרוייקט
גרין סויל

אפיון דרישות למערכות מידע
ליווי ביישום והטמעה