dot
 ERP שחף יעוץ | ייעוץ מערכות מידע | מחשוב ארגוני | ייעוץ
חץ שמאל
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
חץ ימין
 
 
 


שחף ייעוץ מספקת תמיכה לאירגונים בתיכנון אסטרטגיה ניהולית למיחשוב ומערכות המידע.

לשחף ייעוץ ידע ונסיון רב בפרוייקטים של הטמעת תהליכים עיסקיים.

הניסיון הרב שנצבר בשחף ייעוץ מאפשר לספק שירותי תכנון ובקרה לפרוייקטים במערכות מידע חוצי אירגון.

שחף ייעוץ מתמחה בלוגיסטיקה, שרשרת אספקה, פתרונות זימון ותכנון ייצור, תמחיר ובקרה, מדדי בקרה KPI וכל המערכות שתורמות לביצועי הארגון.
שחף ייעוץ עוסקת בייעוץ  במגוון נושאים במיחשוב עיסקי: RISK MANAGEMENT , OUTSOURCING , BCP/DRP , BI , WMS , BPM , CRM , ERP   ועוד.

בכל תחומי ההתמחויות רכשה שחף ייעוץ מיומנות מיוחדת בביצוע פרוייקטים תוך מחוייבות מוכחת לעמידה ברמת איכות גבוהה, לוחות זמנים מתוכננים ותקציב נתון.

כל תחומי הפעילות בהם שחף ייעוץ עוסקת מלווים במתדולוגיה BPR&C   המותאמת לסביבה העיסקית הייחודית ללקוח הספצפי.

 
 
קוקו

 

זנלכל בע"מ

זיהוי מטרות הארגון.
בחינת אסטרטגיה של הארגון.
עיצוב מחדש של התהליכים העסקיים של הארגון.
ייעוץ ERP, אפיון דרישות מידע, הכנה של מפרט RFP ובחירת מערכת ERP ותוספות.קוHP INDIGO

הגדרת צרכים של פרויקט לניהול עקיבות בשרשרת האספקה של הארגון. עיצוב מחדש של תהליכים עסקיים משלב הייצור עד ללקוח בסופי. ניתוח מעמיק של תהליכי הפצה ברחבי העולם.
ייעוץ בהגדרת דרישות אינטגרציה עם ה
ERP .

קו
פרוייקטים חדשים:


מגדלי הערבה ליצוא בע"מ

זיהוי מטרות הארגון
בחינת אסטרטגיה של הארגון
זיהוי התהליכים המרכזיים
המצאה של פתרון עקיבות ברמות שונות משלב הגידול עד הלקוח
איפיון דרישות מידע, ייעוץ ERP , הכנת מפרט RFP לבחירת מערכת ERP .

dot

שחף ייעוץ: התע"ש 20 – בית הפעמון,  א.ת.  כפר סבא - 09-7679951

ייעוץ ERP, ניהול פרוייקטים, ייעוץ CRM, ייעוץ WMS, עיצוב תהליכים עסקיים BPM , ייעוץ מערכות מידע
איפיון דרישות RFP, ניתוח צרכים SOW, הגדרת KPI , איפיון BI, ניהול סיכונים, BCP/DRP
כל הזכויות שמורות לשחף ייעוץ  ©