WMS Warehouse Management System מחשוב ריצפת מחסן

בדיקת תשתיות

 • בדיקת רשת מיקומים במחסן ברמת-איזור/רחוב/מפרץ/מדף (לפי הצורך )
 • ייעוץ בסימון המיקומים בקודי ברקוד לזיהוי ע"י  המסופונים .
 • בדיקת אזורים נדרשים (האם נדרש קירור ועוד).
 • בדיקת זמינות של הפריטים, האם יש פריטים מהירים ( תנועה גדולה ליום/שבוע/ חודש)
 • בדיקת השפעה של משקל ויחידת האריזה של הפריטים באחסון
 • בדיקה מידת המעיכות של הפריט/אריזה
 • ייעוץ בקביעת אזורים השונים במחסן
 • בדיקת איזורים: הקבלה / משרד הקבלה / אזורי הליקוט / אזורי הפצה
 • בדיקת צורת הליקוט
 • בדיקות שיטות: מלקטת ממונעת, עגלה מוסעת, שינוע, מלגזה ממונעת, מלגזה ידנית.

איפיון מערכת, כתיבת RFP

  • נתוני הפעילות המתוכננת
  • עקרונות והנחות עבודה מהמערכת המבוקשת
  • סקירת דרישות בתהליכי העבודה מהמערכת המבוקשת
  • קבלה וקליטת סחורה
  • פיזור לאחסון
  • רענון
  • ניהול הזמנות
  • בחירת המלאי להזמנות
  • ליקוט
  • העמסה ושילוח
  • Cross Docking
  • ספירות מלאי
  • ניהול ובקרה , דוחות ושאילתות
  • גיבוי והתאוששות
  • דרישות טכנולוגיות וממשקים
  • טכנולוגיות מידע ניידות
  • ועוד