מהלכים מיוחדים לבחירת מערכת
עיצוב מחדש של תהליכים תפעוליים, לוגיסטיים ופיננסים במתודולוגיה
BPR&C

  • בדיקת צרכי החברה, מיפוי תהליכי עבודה, בחינת תמיכה של מערכות מידע בתהליכים.
  • הכנת תוכנית מסגרת המתווה את כיווני הפיתוח וההשקעות של הארגון וצרכי המחשוב שלו בשנים הקרובות.
  • יצירת התאמה בין המטרות והאסטרטגיה שהותוו על-ידי הנהלת הארגון לבין מערכות המידע הנדרשות לתמיכה ביעדים אלה.
  • זיהוי צרכי המחשוב הנדרשים על מנת לעמוד ביעדים האסטרטגיים של הארגון
  • המלצות לשיפורים: תיעדוף של השיפורים הנדרשים בתהליכי עבודה ומערכות המידע.
  • עיצוב מחדש ו/או חידוש של תהליכים עיסקיים של החברה.
  • הגדרת הדרישות והכנת מסמך בקשה להגשת הצעות (RFP).
  • איתור ספקים מתאימים להגשת ההצעות.
  • הכנת רשימה של מדדים לדירוג הצעות הספקים והתוכנות.
  • בדיקת התוכנות המוצעות אל מול הגדרת הדרישות ובחינת ההצעות של הספקים.
  • בחירת הספק והתוכנה המתאימים ביותר לדרישות הארגון.
  • סיוע במשא ומתן  (תוך התבססות על ידע מצטבר לגבי מחירים של תוכנה ועלויות הפרוייקטים).
  •  סיוע בהכנת חוזה לרכישה וישום של התוכנה.