תכנון, ניהול, ייעוץ מקצועי ובקרת פרוייקטים

סיוע בעקיבות מול מסמך ה- SOW

  • ניהול שינויים במהלך הפרוייקט
  • ניהול סיכונים בשלבי המימוש השונים
  • ניהול סיכונים
  • אמידת עלויות
  • הטמעת איכות בפרוייקטים
  • כתיבת נהלים לאירגון
  • ביצוע מבדקי איכות
  • ביצוע פעולות מתקנות