תכנון אסטרטגי והכנת תוכניות אב רב-שנתיות לטכנולוגיות מידע (IT)

הכנה וביצוע סקרי הנהלה

    • אפיון וגיבוש האסטרטגיה התפעולית
    • זיהוי הצרכים הנדרשים על מנת לעמוד ביעדים האסטרטגיים של האירגון
    • שיפור ותכנון מדיניות של מערכות מידע
    • בניית תוכניות אב למיחשוב