תהליכי בחירת פתרונות מחשוב לאירגון

ייעוץ ביציאה למכרז

  • ייזום ואפיון המערכת הנדרשת (הגדרת דרישות)
  • כתיבת מפרט הבקשה לקבלת הצעות (RFP)
  • הכנת רשימה של מדדים לדירוג הספקים
  • ממצאי השוואה של תשובות הספקים
  • חישוב  ROI לכל אחת מההצעות

איתור פערים בין מצב קיים לדרישות