מיקור חוץ Outsourcing לארגון ששוקל הוצאת המחשוב, או חלק ממנו למיקור חוץ

להחלטה לעבור למיקור חוץ יתרונות וסיכונים רבים. נדרשת בחינה אסטרטגית ומיפוי שיקולים עסקיים, ארגוניים, אנושיים וטכנולוגיים.
אנו מסייעים ומלווים את הלקוח בבדיקת הכדאיות, הכנת מפרט הדרישות (SOW, SLA ), בחירת ספק וליווי תהליך המימוש

  • בדיקת שיפור השירות למשתמשים
  • בדיקת צורך לבצע שינויים טכנולוגיים
  • בדיקת אופציה שימור משאבים  קיימים
  • אמנת שירות (SLA–Service Level Agreement ) עבור השירותים המסופקים ללקוחות וכן מחיר השירותים