פרוייקט מרכז ארינה, מרינה הרצליה (אירופה ישראל)

איפיון דרישות וניתוח מערכתלניהול תורים ומכירת כרטיסים לאטרקציות מגוונות.
איפיון מרכז הזמנות (CALL CENTER), אפיון מערכות מכירה אוטומטית (קיוסקים).
השוואת ספקי פתרון תוכנהוחומרה.
לווי בחתימת החוזה.
ביצוע בדיקות קבלה.
לווי ביישוםוהטמעה.

Posted in פרוייקטים.