פרוייקטים

 • בחינת אסטרטגיה של הארגון
 • עיצוב מחדש של תהליכים העסקיים של החברה
 • איפיון דרישות מידע, ייעוץ ERP ,
 • הכנת מפרט RFP לבחירת מערכת ERP .
 • זיהוי מטרות הארגון
 • זיהוי התהליכים המרכזיים
 • איפיון דרישות מידע, ייעוץ ERP ,
 • הכנת מפרט RFP לבחירת מערכת ERP .
 • ביצוע פרוייקט תוכנית עסקית BCP
  (Business continuity planning)
 • הערכת יכולתו של הארגון להבטיח המשכיות עסקית
  לבחון את היערכות הארגון למקרה של תקלה, השבתה או אסון, על מנת לוודא חידוש תפקודם של מערכות במקרה של שיבוש קצר טווח, או במקרה של התחלה מחדש (restart) או הרצה מחדש (rerun) של תהליכים.
 • להעריך את יכולתו של הארגון להמשיך לספק.
  המלצה לגבי הדרך והתזמון מעבר לפעילות בשעת חרום.
  המלצה לגבי הדרך והתזמון חזרה לעבודה רגילה.
  הגדרת המשאבים הנדרשים למעבר.
  הגדרת המשאבים הנדרשים לעבודה בשעת חרום.
 • עיצוב מחדש שלתהליכים תפעוליים לוגיסטיים ופיננסיים.
 • בחינת תהליכים תומכים במסחר קרמיקה וקמעונאות.
 • ייעוץ ERP
 • ייעוץ מערכות מידע
 • הכנת מסמך דרישות RFP
 • זיהוי מטרות הארגון.
 • בחינת אסטרטגיה של הארגון.
 • עיצוב מחדש של התהליכים העסקיים של הארגון.
 • ייעוץ ERP, אפיון דרישות מידע, הכנה של מפרט RFP ובחירת מערכת ERP ותוספות.
 • איפיון דרישות לאיסוף נתונים מרצפת ייצור אפיון והגדרה של תהליכי העבודה , סטנדרטיזציה של נתונים ותהליכים, הכנת מסמך אפיון של התהליך העסקי ,סטנדרטים של ניהול ומבנה של הנתונים והמלצות לפיתרונות טכנולוגים .
 • בחירה ספק ליישום הפתרון, ליווי בפרוייקט היישום והטמעה.
 • זיהוי מטרות הארגון
 • בחינת אסטרטגיה של הארגון
 • זיהוי התהליכים המרכזיים
 • איפיון דרישות מידע, ייעוץ ERP
 • הכנת מפרט RFP לבחירת מערכת ERP .
 • ייעוץ מערכות מידע
 • זיהוי מטרות הארגון
 • בחינת אסטרטגיה של הארגון
 • זיהוי התהליכים המרכזיים
 • זיהוי צרכי המחשוב הנדרשים על מנת לעמוד ביעדים האסטרטגיים של הארגון,
 • ניתוח חלופות למחשוב מכל האספקטים: פונקציונאליים, טכנולוגיים ופיננסיים .
 • ייעוץ ERP .
 • ייעוץ מערכות מידע
 • עיצוב מחדש של תהליכים תפעוליים לוגיסטיים ופיננסים.
 • בחינת תהליכים תומכים בייצור תהליכי.
 • הכנת מסמך דרישות RFP, ייעוץ ERP
 • איפיון דרישות מידע, כולל דרישות מיוחדות: ניהול קשר עם מגדלים, ניהול הסכמים עם לקוחות וניהול רצפת ייצור .
 • הכנת מפרט RFP ובחירת מערכת ERP ותוספות.
 • ייעוץ ERP,
 • איפיון דרישות מידע,
 • הכנת מפרט RFP
 • בחירת מערכת ,ERP
 • לווי מקצועי בפרוייקט היישום והטמעה.

ניהול פרוייקט של הטמעת מערכת מידע בחברה.

 • הפרוייקט כולל איפיון תהליכי עבודה, הגדרת צרכים, בחירה מערכת מכירות קמעונאי וממשק לERP .
 • עיצוב מחדש של תהליכי החברה והטמעה של ה ERP
 • לווי מקצועי בפרוייקט היישום והטמעה.
 • עיצוב מחדש של תהליכים תפעוליים לוגיסטיים ופיננסים.
 • הכנת מסמך S.O.W , ייעוץ ביישום מחדש של חבילת ERP .
 • זיהוי מטרות הארגון
 • בחינת אסטרטגיה של הארגון והיערכות הארגון לשינויים ולהזדמנויות בשוק.
 • זיהוי התהליכים המרכזיים
 • זיהוי צרכי המחשוב הנדרשים על מנת לעמוד ביעדים האסטרטגיים של הארגון,
 • ניתוח חלופות למחשוב מכל האספקטים: פונקציונאליים, טכנולוגיים ופיננסיים .
 • ייעוץ במערכות שיכולות להווה פתרון לארגון: ERP , MES , WMS , CRM
 • יייעוץ ERP, איפיון דרישות מידע, הכנת מפרט RFP ובחירת מערכת ,ERP  CRM  וניהול טכנאים ושירות כולל פתרון מסופונים,
 • לווי מקצועי בפרוייקט היישום והטמעה.
 • איפיון דרישות ניהול רצפת מחסן WMS , הכנת מפרט RFP ובחירת מערכת  ERP והפצה.
 • איפיון דרישות מידע, כולל דרישות מיוחדות: ניהול מלאי לקוחות, ניהול הסכמים עם לקוחות וניהול רצפת מחסן WMS .
 • הכנת מפרט RFP ובחירת מערכת ERP ותוספות.
 • יעוץ ולווי בחינת ספקי יישום ERP לחברות בת בדרום אמריקה.
 • בחינת תהליכים הכנת מסמך R.F.I לבחירה של חברה מיישמת
 • ייעוץ ולווי ניהולי לשידרג מערכת המידע כוללת והERP  oracle applications
 • בחינת תהליכי דלק  (הנוכחיים והעתידיים), הכנת מסמך תכולה בסיסי לפרוייקט.
 • סיוע בהכנת חוזה לישום של התוכנה.
 • עזרה בהכנת תשתיות חומרה ותקשורת לפתרון המוצע.
 • במהלך הפרוייקט: בקרת התקדמות הפרוייקט לפי המתודולוגיה של המיישם., תמיכה בהטמעת תהליכם במהלך כל הפרוייקט, בקרה פונקציונלית על התהליכים, בקרה על שלמות האינטגרציה, זיהוי הפערים ועזרה במתן פתרונות לכל הפערים
 • פרוייקט של טיוב נתונים להכנת קבצי הסבה למערכת החדשה.
 • יייעוץ ERP, איפיון דרישות מידע, כולל דרישות מיוחדות: ניהול לינה, סדנאות ובקרת כניסה.
 • הכנת מפרט RFP
 • בחירת מערכת ERP ותוספות.
 • בחינת תהליכי צאג מול תהליכי Stanley , בניית GAP ANALISYS הכולל ניתוח תהליכים עיסקיים ושיטות עבודה בחברות, אפיון תהליכי העבודה המרכזיים והגדרות דרישות. התהליכים/מידע הייחודיות, סקר מערכות מידע, הכנת רשימה של מדדים לדירוג סיכונים בסביבת מערכות מידע, ניתוח משמעות מימוש התהליכים המרכזיים  המקבילים וניתוח המשמעויות הארגוניות, התפעוליות והטכנולוגיות העתידיות של עלויות לוחות זמנים ומשמעויות ארגוניות.
 • ייעוץ מערכות מידע, עיצוב מחדש של תהליכים תפעוליים לוגיסטיים ופיננסים.
 • הכנת מסמך S.O.W  לבחירה של חבילת תוכנה וחברה מיישמת.
 • איפיון בלווי פרוייקט הקמת מערכת  BI לנתונים פיננסים של החברה
 • ייעוץ מערכות מידע
 • איפיון דרישות מידע
 • ייעוץ ERP
 • הכנת מפרט RFP
 • בחירת מערכת ERP
 • לווי מקצועי בפרוייקט היישום והטמעה.
 • איפיון דרישות מידע, הכנת מפרט RFP ובחירת מערכת ERP בחינת בחירת חבילות תוך הכרות מעמיקה עם חבילות התוכנה התעשייתיות המובילות בשוק .
 • איפיון ויישום של פתרון לניהול הייצור הפרוייקטלי .
 • הטמעת מערכת תוך דגש עלי כולת לבקרת עלויות ותזמון ייצור אפקטיבי .
 • איפיון דרישות מידע, הכנה מפרט RFP ובחירת מערכת ERP
 • התהליך כלל עיצוב מחדש של התהליכים העיסקיים של החברה .
 • חקר מצב קיים במערכות המידע בארגון, יעוץ ERP
 • בחינת תהליכים עסקיים והשפעת מערכת המידע על התהליכים הקיימים .
 • בדיקת פתרונות שידרוג המערכת הקיימת באמצעות שיפור התוכנות הקיימות .

מילקו תעשיות בע"מ

 • הקמה מערכת EIS לקבלת נתוני מכירות בזמן שיא של 5 שבועות
 • המערכת מספקת : מדידת ביצועים, פיקוח אירגוני וכלים אנליטיים למנהלים
 • הקמת מערכת מידע של מרכז הפצה חדש של החברה .
 • מערכת telesales לקבלת הזמנות מלקוחות מופעלת ע"י 30 מוקדנים .
 • ניהול לוגיסטי של מחסן הפצה הכולל ריכוז הזמנות למפיץ, ניהול הליקוט וההפצה של 50 משאיות .
 • ניהול קופות המקבלות תקבולים מהלקוחות ע"י המפצים .
 • תכנון, יעוץ ERP , ניתוח ואפיון מלא ומקיף
 • נבדקו שש חבילות תוכנה ERP , שלוש מהשוק הישראלי ושלוש מהשוק הבינלאומי .
 • השוואה בין החברות הובילה לצמצום לשלוש חברות הבינלאומיות ולאחר session נוסף של בדיקות נבחר הפתרון של SAP
 • במקביל לפרוייקט אופיינו ובוצעו פרוייקטים נוספים כמו: תשתיות תקשורת, מערכות תוכנה נלוות ומכשור (MOBILE) נדרש לתהליכים מסויימים .
 • בדיקה מקיפה של זרימת המידע באירגון ממרכז הזמנות ארצי ועד הלקוח בבית .
 • איפיון של מרכז ההזמנות (CALL CENTER), מרכז לוגיסטיקה וניהול הסניפים .
 • תהליך השוואה בין 5 חברות תוכנה שיציגו פתרונות מגוונים ושונים כולל ERP
 • במהלך ההשוואה סוכמו כל ההצעות לעמק שווה, דבר שאיפשר ללקוח לקבל תמונה ברורה של היתרונות והחסרונות של כל מערכת .
 • בשלב שני צומצמו ההצעות לשלוש ובוצעה בחירה .
 • בניית תוכנית בדיקות, בדיקת טכנולוגיות, בדיקת מערכת (בדיקות מקרו), בדיקת תוכנה (בדיקות מיקרו), בדיקות שינויים והתאמות, בדיקות תחת עומסים ותיעוד כללי של שלבי הבדיקות תוצאות ומועד קבלת תיקונים ע"י ספק התוכנה .
 • איפיון דרישות וניתוח מערכת לניהול תורים ומכירת כרטיסים לאטרקציות מגוונות .
 • איפיון מרכז הזמנות (CALL CENTER), אפיון מערכות מכירה אוטומטית (קיוסקים).
 • השוואת ספקי פתרון תוכנה וחומרה .
 • לווי בחתימת החוזה .
 • ביצוע בדיקות קבלה .
 • לווי ביישום והטמעה .