י.ד. ררזאני

י.ד.ברזאני

בחינת אסטרטגיה של הארגון
עיצוב מחדש של תהליכים העסקיים של החברה
איפיון דרישות מידע, ייעוץ ERP , הכנת מפרט RFP לבחירת מערכת ERP .

Posted in פרוייקטים.